Trädgård

En trädgård kräver alltid mycket jobb: klippa gräs, rensa ogräs, plantera växter o.s.v.

Vi vill hjälpa dig få en vacker trädgård.
 

Tidsbrists trädgårdsservice innefattar t.ex. rensning av ogräs, skötsel av rabatter, beskärning av buskar, gräsklippning, krattning och snöskottning.

Priser offereras.